Content1 | col1

Vi fokuserer på disse positive miljøaspektene;

- implementere 25,25 lengdemeter vogntog for å øke lastevolum og nyttelast

- bygge lettere påbygg på vogntog for å øke nyttelast pr. liter diesel

- gps-styring av vogntog for å redusere tomkjøring

- opplæring kjørestil som reduserer dieselforbruket

- fokus på riktig lufttrykk i dekk som vil redusere dieselforbruket

- tilleggsisolere for å hindre varmetap i bygning.

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner